Sorry, I can not interpret (Java)Script. Megnyugvás Hospic Alapítvány - Jelentés

Megnyugvás
Hospic
Alapítvány
 

Magunkról
Eredményeink
Terveink
Jelentés
Emlékezzünk
Szolgálatunk
Hospic-versek

Mottó Megnyugvás Hospic Alapítvány
Jelentés

 


 

A 12 éve alapított, s 2004. januártól önálló központtal működő Megnyugvás Hospic Alapítvány vállalt feladatát teljesítette.

  1. Házigondozás és ápolásként 2004. januártól végső útján elkísért 33 beteget egészségügyi, mentálhygiénés, hospic-palliatív és lelkigondozó segítséget nyújtva a haldokló betegeknek és családjaiknak.
  2. A 2003-ban önismereti és kommunikációs csoportban előkészített, és 2004. januártól elindított, emeltszintű „Házigondozó- és ápoló- haldokló-ellátási szaktanfolyamon” a 2005. májusi vizsgára felkészített 10 hallgatót.  
    A vizsgázni szándékozóknak létszáma az induló 20-as létszámhoz képest a felére csökkent, de a tanfolyam hallgatói a haldoklók otthoni ellátását végző önkéntes munkában mint team-tagok gyakorlatként folyamatosan részt vettek.
  3. A haldoklót otthonukban felvállaló családok közötti lelkigondozó, kísérő és ápolási munkák koordinálását, valamint a hallgatók és szakdolgozóink közötti mentálhygiénés tevékenységet és vezetést mindez ideig folyamatosan végeztük.  
    Az 1 éve felajánlott tanfolyami akkreditációs anyagot a Károli Gáspár Református Egyetem Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Kara befogadta, azonban annak továbbvitelét, OKJ-s képzéskénti megvalósítását felvállalni nem tudja. Az Alapítvány intézményi akkreditációjának, mint önálló oktatási intézménynek akadálya, hogy a kialakított központunk bérleti szerződése az épület szanálása miatt március 30-ával megszűnt. Az Alapítvány anyagi forrásai pedig a vállalt feladatokkal járó anyagi kötelezettségek kiegyenlítésével kimerülnek. A központi iroda fenntartása, a gyógyító tevékenység és oktató munka koordinálása mindössze május végéig tartható fenn. A Kuratórium és annak elnöke mandátumának lejárása 2005. május 30-ával ilyen körülmények következtében az Alapítvány megszűnését vonja maga után.

Budapest, 2005. április 8.

Dr. Böszörményi Dalma
A Megnyugvás Hospic Alapítvány
Kuratóriumának Elnöke
Vissza
Menü
Címlap